Muusikko tavattavissa

Mitä Sinulle kuuluu? 
Kaipaatko uusia sävelkulkuja arjessa jaksamiseen? 
Tarjoan vastavuoroista, inhimillistä ja läsnä olevaa terapeuttista kohtaamista.   
Sinut nähdään, kuullaan ja kohdataan kokonaisuutena, ihmisenä joka olet, soittimen tai laulun takaa. 

Saat tarkastella turvallisessa sekä luottamuksellisessa ilmapiirissä elämäntilannettasi suorittamatta ja omaa jaksamistasi kuunnellen. Aihepiireinä voivat olla esim. jännittäminen, rajojen asettaminen, erityisherkkyys (HSP-highly sensitive person), suorituspaineet, työ- tai opiskelustressi, yksinäisyys, uupumus, vertaileminen tai haasteet vuorovaikutussuhteissa ja yksityiselämässä. Myös onnistumisten ja kohokohtien jakaminen voimaannuttaa ja antaa elinvoimaa arjessa jaksamiseen. Toimin mentorina ja rinnalla kulkijana myös taiteellisen toimintasi tueksi. Voit tulla kohtaamiseemme myös ilman erityistä aihepiiriä – katsotaan mitä hetkessä syntyy! Kohtaamistemme tavoitteena on kehittää itsetuntemusta, lisätä elämäniloa ja tukea kasvua omaksi itsekseen. 

”Rauhoittava, ammattitaitoinen, luotettava, helposti lähestyttävä, läsnä oleva… lista voisi olla loputon! Maria on yksi ainoista opettajistani, joka muistaa mistä on puhuttu ja tämä luo sen turvallisen ja huolehtivan ympäristön, jossa uskaltaa avata vaikeitakin asioita.”

”Marian kanssa voi itkeä ja nauraa turvallisesti. Olen saanut kannustusta ja itsevarmuutta sekä muusikkona että ihmisenä. Maria muistuttaa ja opettaa pitämään kiinni omista rajoista ja mielipiteistä.”

”Maria on hyvä kuuntelija, joka tilaa antamalla ja toisaalta kuulemansa pohjalta haastamalla ja pohtimalla osallistuu keskusteluun luoden luonnollisen vuorovaikutuksen.”